Invitasjon

PDF-versjon av invitasjon finnes her: Energi-NM - NM-info

 

Velkommen til Energi-NM 2014 på Ringerike

Ringeriks-Kraft ønsker deg hjertelig velkommen til Ringeriksdistriktet hvor årets Energi-NM skal gå av stabelen 15-17 august 2014

 

Drømmen om å arrangere NM startet ved at vår konsernsjef Ole Sunnset syntes at det var trist at dette årlige populære arrangementet ikke var blitt arrangert i 2012 og 2013. Saken ble luftet i «gangene», og det tok ikke lang tid fra tanken var sådd til en arrangementskomite var på plass. Dette var jo en flott mulighet til å sette Ringeriksregionen på kartet, i tillegg til å få mulighet til å treffe mange kollegaer fra hele landet.

Energi NM har lange tradisjoner hvor stolpeklatring, mosjonsløp og «dundranes» fest har vært faste punkter på NM agendaen. Vi ønsker selvfølgelig å videreføre tradisjonene, men har valgt å lage tilpasninger ift. ny øvelse NM i HMS samt et samarbeid med 20-års jubilant Ringeriksmaraton vedrørende mosjonsløpet.  Styret i Energi Norge har vedtatt å sette mer fokus på HMS i bransjen, og vi føler at dette er et bidrag i den retning.

Når det sportslige er ferdig på lørdag, avrunder vi arrangementet med egen bankett for Energi-NM første del av kvelden. Etterpå blander vi oss med resten av festivaldeltagerne på Sundvollen hotell hvor det blir folkefest med underholdning av kjente artister. Noen av dere kjenner kanskje igjen hotellet som blant annet huset årets regjeringskonferanse.

Vi håper at du får noen flotte dager hos oss i Ringeriksregionen og at besøket vil friste til gjentakelse. Vi skal i hvert fall gjøre vårt aller beste for at du skal bli godt tatt vare på.

På vegne av alle oss i Ringeriks-Kraft!

 

Per Haukedalen

Leder organisasjonskomiteen Energi-NM 2014