NM i Stolpeklatring

Stolpeklatring

NM i Stolpeklatring:

 

Regler for stolpeklatring

 

Beskrivelse

 

 Oppgaven

Sikkerhet

 

Laget

 

Utstyr

 

Straffetillegg

Det blir gitt tilleggstid (straff) på 10 sekund pr. feil for følgende:

Det er anledning for lagkameratene å hjelpe til hvis utøver mister verktøy eller utstyr under utførelsen som i en vanlig arbeidssituasjon.

 

Dommere

Det skal være 3 dommere som vurderer og avgjør strafftillegg.

Dommerne skal, så langt som mulig, opplyse om eventuelle tillegg under selve konkurransen.

Tidtaking

 

Tiden blir tatt fra startsignal er gitt og til siste deltaker på hvert lag har slått på selve bjellen.

Alle lag må gjennom en kvalifiseringsomgang hvor de 4 beste lagene på tid går til semifinale.